طراحی و تولید

قدم اول در طراحی سیستم ها و تجهیزات الکترونیکی بررسی نیاز و ارائه راه حلی جامع با کمترین هزینه و بهره وری بالاست.
با توجه به تجربه و توانمندی موجود در شرکت سورن الکترونیک پویا , ایده ها پس از ارائه, بررسی شده و با توجه به سطح دانش مورد نیاز به واحدهای مختلف در زمینه سخت افزار و نرم افزار سپرده می شوند.
با وجود خط تولید مجهز در شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن مدارهای نمونه مورد آزمون و رفع عیب قرار گرفته و نمونه اولیه ساخته و جهت تست در محیط استاندارد آماده می شوند.
شرکت سورن الکترونیک پویا افتخار همکاری با شرکت ها , کارخانه ها و همچنین مراکز علمی پژوهشی مختلفی در زمینه طراحی و تولید مدارات و تجهیزات الکترونیکی در کارنامه خود داشته است و کماکان با افتخار به این راه ادامه می دهد.